Doneer Nu

Doneer Nu.

Bedrag

"Steun de verbouwing van onze nieuwe moskee en versterk de gemeenschap!"

Bismillahir Rahmanir Raheem

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

Allah zegt in Zijn nobele Woord, de Koran: "En wie een huis voor Allah bouwt, zoekt daarmee niets anders dan Gods welbehagen. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs." (Koran 9:108)

Met de zegen van Allah hebben wij, de Selimiye moskee, een nieuw thuis gevonden op Hoogoorddreef 73 A in Amsterdam Zuidoost. Na vele jaren van dienstbaarheid in de Govert Flinckstraat 286 in Amsterdam de Pijp, zijn wij verhuisd naar onze nieuwe locatie. Dit is een mijlpaal voor onze gemeenschap en een kans om ons geloof te versterken en de islamitische waarden uit te dragen.

Echter, de verbouwing van onze nieuwe moskee vereist uw steun en vrijgevigheid. Wij roepen u op om bij te dragen aan dit edele doel, opdat wij een huis van aanbidding kunnen creëren waar gelovigen samenkomen om Allah te aanbidden, kennis te vergaren en elkaar te ontmoeten in broederschap en zusterliefde.

Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie een moskee bouwt voor Allah, zelfs als het zo klein is als een nest van een vogel, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs." (Sahih al-Bukhari)

Uw donatie zal bijdragen aan de verbouwing van de moskee, het creëren van een serene gebedsruimte, het faciliteren van educatieve activiteiten en het bieden van diensten aan onze gemeenschap. Het is een kans om een blijvende bijdrage te leveren aan de verheffing van de islam en het verspreiden van vrede, liefde en harmonie in onze samenleving.

Laat ons de woorden van Allah ter harte nemen wanneer Hij zegt: "En wat jullie ook aan goeds uitgeven, het is voor jullie zelf. Jullie geven niet anders dan omwille van het aangezicht van Allah. En wat jullie ook aan goeds uitgeven, het zal jullie volledig worden teruggegeven en jullie zullen niet worden benadeeld." (Koran 2:272)

Moge Allah uw vrijgevigheid belonen, uw inspanningen zegenen en uw daden verheffen in dit leven en het Hiernamaals. Moge Hij ons allen leiden op het rechte pad en ons samenbrengen in Zijn genadevolle aanwezigheid.

Doneer vandaag nog en draag bij aan de verwezenlijking van onze droom om een prachtig thuis voor Allah te bouwen.

Barakallahu feekum (Moge Allah jullie zegenen).

Selimiye moskee, Amsterdam Zuidoost

Waarom Doneren?

BELANG VAN DONATIES

”WIE IS DEGENE DIE AAN ALLAH EEN GOEDE LENING GEEFT?

HIJ ZAL DIE VELE MALEN 
VERMENIGVULDIGEN. EN ALLAH 
BEPERKT EN VERRUIMT (ZIJN 
VOORZIENINGEN) EN TOT
 HEM WORDEN JULLIE TERUGGEBRACHT.” 
(AL-BAQARAH 245)

DE PROFEET صلى الله عليه وسلم ZEGT : “WANNEER DE MENS STERFT, HOUDEN ZIJN DADEN OP, BEHALVE DRIE: EEN DOORLOPENDE LIEFDADIGHEID, KENNIS WAAR ANDEREN PROFIJT VAN HEBBEN OF EEN OPRECHTE ZOON OF DOCHTER DIE  SMEEKBEDEN VOOR HEM VERRICHT.”.

SADAQAH VERMINDERT HET GELD NIETDE PROFEET صلى الله عليه وسلم ZEGT OOK: ”SADAQAH VERMINDERT HET GELD NIET, MAAR VERMEERDERT HET”

"De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen.
Profeet Muhammed
(vzmh)

Wie zijn wij?

IGMG Amsterdam
Selimiye Moskee

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allah’s zegeningen
en vrede zij met de profeet Mohammed vzmh.

Stichting Milli Görüş Amsterdam Selimiye Moskee en Educatief centrum is sinds 1985 gevestigd aan de Govert Flinckstraat 286, 1073 CG Amsterdam, de Pijp.

Als stichting waren we al jaren op zoek naar een pand in de regio. Onze stichting zal haar activiteiten voortzetten in het gebouw met 778 m2 gebruiksoppervlakte, aangekocht op het adres Hoogoorddreef 73A, 1101 BB Amsterdam Zuidoost.    

Het pand zal gebruikt worden als gebedsruimte, educatief centrum en hiernaast zal er een kantine zijn met een jongerenruimte/ vrouwenruimte en vergaderruimtes.

 De moskee en educatief centrum is een onmisbaar onderdeel van onze culturele en Islamitische identiteit.

 “Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, Allah zal voor diegene een huis bouwen in het Paradijs” (Hadith).

 Op 30 december 2022 is de koopakte bij de notaris getekend. De aankoopprijs van het pand dient tot 28 februari 2023 betaald te worden.

 Laten wij de handen ineenslaan en samenwerken om deze moskee mogelijk te maken. Wij kijken uit naar uw hulp en ondersteuning. Draag uw steentje bij! U kunt ieder bedrag doneren zoals u dat wilt.